پذیرش کارآموز

پذیرش کارآموز

آموزشگاه خضراء رایانه از گروه های زیر کارآموز می پذیرد:

  • دانش آموزان دبیرستانی سال آخر
  • دانشجویان
  • آزاد

 

columbia-2261135
بازگشت به بالا